Yönetim Yapısı


Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali İNCELE

Adnan Bali

Yönetim Kurulu Başkanı

1962 İslahiye doğumlu olan Sn. Bali, üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. T. İş Bankası’ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Bali, takiben Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde sırasıyla Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü, Bölüm Müdürü görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Şişli Şube Müdürü, Galata Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 1 Nisan 2011 tarihinde T. İş Bankası Genel Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Sn. Bali, 15 Nisan 2011 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi, 21 Nisan 2011 tarihinde ise Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Özşuca İNCELE

Ebru Özşuca

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 Ankara doğumlu olan Ebru Özşuca, 1992 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, ardından ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve 1998 yılında İngiltere, Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 1993 yılında T. İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak işe başlayan ve aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da çalışan Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görevini yürüten Sn. Özşuca, 17 Nisan 2014 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Suat İnce İNCELE

Suat İnce

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. İnce 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına terfi etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Sn. İnce, Nisan 2016 itibarıyla TSKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Genel Müdürü olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aydoğan İNCELE

Halil Aydoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

1950 Afyonkarahisar doğumlu olan Halil Aydoğan, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1977 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980-1983 yılları arasında Müfettiş, 1983-1985 yılları arasında Mecidiyeköy Şubesi Müdür Yardımcısı, 1985-1996 yılları arasında da muhtelif şubelerde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996-1999 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve 1999-2000 yılları arasında da Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği ile birlikte iki yıl KİT Komisyonu ve yedi yıl da Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Sn. Aydoğan, 05 Ocak 2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. 29 Mart 2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görevini yerine getiren Sn. Aydoğan, 16 Aralık 2013 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Canevi İNCELE

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Üyesi

1939 Konya doğumlu olan Sn.Canevi, üniversite öğrenimini 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü’nde tamamlamış, 1966-1969 yıllarında University of Southern California’da yüksek lisans yapmıştır. 1960-1963 yılları arasında Maliye Müfettişliği’nde göreve başlamış, 1963 yılından 1989 yılında kendi isteği ile emekli olduğu Hazine Müsteşarlığı görevine kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu ve özel kurumlarda görevlerde bulunmuştur. Sn. Canevi 1996 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1993-2012 yılları arasında TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Sn. Canevi, 26.03.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Utku Özdemir İNCELE

Fikret Utku Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Gaziantep'te doğan Fikret Utku Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Ön Lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda iş hayatına başlayan Sn. Özdemir, Fransa’da Edhec Business School'da Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2006 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Birim Müdürlüğü, 2013’te Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü Bölüm Müdürlüğü görevlerine getirilen Sn. Özdemir; 2016 yılında atandığı Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü Bölüm Müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir. Fikret Utku Özdemir, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Saç İNCELE

Kemal Saç

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Ordu’da doğan Kemal Saç, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir yıl süreyle MNG Holding A.Ş.’de Maliyet Kontrol Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra 1993 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır. 2001 yılında Mali İşlemler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, 2005 yılında ise Grup Müdürü olan Sn.Saç, 2008 yılında Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölümü’nde atandığı Bölüm Müdürü görevini halen sürdürmektedir. 2015 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Program’ını (AMP 189) tamamlayan Sn. Saç, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hansu Uçar İNCELE

Zeynep Hansu Uçar

Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ankara doğumlu olan Sn. Uçar, lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007-2015 yılları arasında İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü yapmış, 2015 yılında İştirakler Bölüm Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sn. Hansu Uçar 27.11.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz İNCELE

Kamil Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Profesör Yılmaz ekonomi lisans derecesini 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 1990 ve 1992 yıllarında Maryland Üniversitesi’nden almıştır. 1992-1994 arasında Washington’da Dünya Bankası Araştırma Bölümü’nde çalıştıktan sonra 1994’te yurda dönmüş, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi, 2003-2004 ve 2010-2011 yıllarında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu’nun 2005 yılındaki kuruluşunda aktif rol almış, 2007-2009 arasında da Forum Direktörü olarak görev yapmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2003 yılında Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Uluslararası finans, uluslararası ticaret, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getiren Sn. Yılmaz, 25 Mart 2014 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel İNCELE

Can Yücel

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayan Sn.Yücel, 2008 yılından itibaren önce KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü ardından Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde muhtelif kademelerde görev almıştır. 2011 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü bünyesinde Proje Finansmanı Birim Müdürlüğü görevine atanan Can Yücel, 2016 yılından itibaren Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü’nde Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sn. Yücel, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

TSKB Yönetim Kadroları
Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel
Ekonomik Araştırmalar (Vekaleten) Çiğdem İçel
Müdür (Finansal Kurumlar) Meral Özçiçek
Müdür (Kalkınma Finansmanı Kurumları) Refik Akıncı
Müdür (Mühendislik ve Teknik Danışmanlık) Coşkun Kanberoğlu

Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bala Yücel
Müdür (Krediler) Nurlan Erol
Müdür (Kredi İzleme) Elif Aydoğan Özdemir
Müdür (Kredi Operasyonları) Öznur Gökhan

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çanakpınar
Müdür (Bina İşletim ve İdari İşler) Köksal Akdeniz
Müdür (Sistem Destek Ve İşletim) Bilinç Tanağardı
Müdür (Uygulama Geliştirme) Adem Akkaya

Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü
Müdür (Bütçe Planlama Ve Yatırımcı İlişkileri) Ayşe Nazlıca
Mali Analiz ve Değerleme(vekaleten) Ece Börü
Müdür (Mali Kontrol) Tolga Sert

Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen
Müdür (Kurumsal Finansman) Barış Tunçsiper
Müdür (Kurumsal Pazarlama) Hasan Hepkaya
Şube Müdürü (Ankara Şubesi) Cemalettin Kitapcı
Şube Müdürü (İzmir Şubesi) Ayşe Yenel
Müdür (Proje Finansmanı) Tolga Kıral

Genel Müdür Yardımcısı Aslı Zerrin Hancı
Müdür (Hazine) Burç Boztunç
Müdür (Hazine Ve Sermaye Piyasası Operasyonları) Necla Turan

Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Yetkin Kesler
Müdür (Emekli ve Munzam Vakıfları) Neşe Duygulu
Müdür (İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim) Olcay Hedili
Müdür (Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi) Ayten Öz
Kurumsal Uyum (vekaleten) Hidayet Yetkin Kesler

Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ferit Eraslan
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Sungun
Müdür (İç Kontrol) Simay Kimyacı
Müdür (Risk Yönetimi) Fuat Sönmez

Müdür (Hukuk İşleri) Özlem Bağdatlı
Müdür (İş Geliştirme) Meltem Gülsoy

* Sn. Aslı Zerrin Hancı Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmıştır. Yasal sürecin tamamlanmasını takiben atama yürürlüğe girecektir.

*Sn. Hidayet Yetkin Kesler Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmıştır. Yasal sürecin tamamlanmasını takiben atama yürürlüğe girecektir.